Det virtuella samtalet

En blogg om den virtuella referenstjänsten Bibblan svarar

En nationell digital informationsdisk

Många folkbibliotek vittnar om att antalet referensfrågor i informationsdiskarna minskar. Samtidigt ökar mobilanvändandet och förväntningarna på att ha tillgång till olika bibliotekstjänster i mobilen. För att biblioteken ska kunna utveckla användbara digitala tjänster krävs samarbete och en bra början finns i den nationella digitala svarstjänsten Bibblan svarar, som finansieras av Kungliga biblioteket.

Antalet inkomna frågor till Bibblan svarar har mer än fördubblats de senaste åren och frågorna speglar biblioteksverksamhetens många olika sidor, precis som frågorna i den fysiska disken. Det handlar om allt från ganska enkla faktafrågor, där man snabbt kan googla fram svaret till riktigt knepiga referensfrågor, som verkligen utmanar bibliotekariekompetensen och ger oss tillfälle att visa på andra möjligheter att söka information än Google, t.ex. genom att hänvisa till kvalitetsresurserna i Bibblan guidar. Litteraturfrågor är naturligtvis också vanligt förekommande, antingen det gäller att få hjälp med en titel som man en gång läst men inte riktigt minns eller att få tips om böcker inom en viss genre, för en viss åldersgrupp, med en viss problematik etc.

Pedagogiska utmaningar
Frågorna till Bibblan svarar kommer från alla tänkbara håll; från förskolebarn, allmänhet och forskare. Många frågeställare är skolelever eller studenter – och deras frågor sätter ofta vår pedagogiska förmåga på prov. Utgångspunkten måste vara att eleven själv ska lösa sin uppgift, men samtidigt gäller det att visa upp vad biblioteket kan hjälpa till med, ge förslag på  användbara resurser, tipsa om olika möjligheter och infallsvinklar – och förhoppningsvis uppmuntra till framtida biblioteksanvändning.
Eftersom Bibblan svarar är en e-posttjänst är det svårt att göra referensintervjuer för att få reda på  vilken typ av material eller vilken nivå som önskas. Lösningen blir ofta att ge ett svar med flera ”trappsteg”, där man börjar med att hänvisa till enklare översikter eller introduktioner, därefter ger förslag på lite utförligare källor och slutligen tipsar om böcker eller forskningsrapporter för den som vill fördjupa sig. Ambitionen är att i första hand bidra med information och material som är digitalt tillgängligt, men naturligtvis ger vi även tips på tryckta artiklar, böcker och forskningsmaterial när det är relevant. 

Svarsarkivet – en kunskapsbank
Sedan starten 2011 har över 18 000 frågor besvarats i Bibblan svarar och majoriteten av svaren finns fritt tillgängliga via det sökbara Svarsarkivet. Många av dessa svar hamnar också högt upp i träfflistan vid vanliga Google-sökningar, vilket innebär att googlaren dels hittar ett pedagogiskt och bra svar på sin fråga, men även att fler får chans att upptäcka det de själva inte tänkt på, dvs att utnyttja bibliotekens möjligheter och bibliotekariernas kunskaper. Bibliotekspersonalen kan dessutom glädja sig över att deras arbete inte bara kommer en, utan flera frågeställare, till godo.

Idag medverkar ett 50-tal bibliotek och ca 150 bibliotekarier som operatörer i Bibblan svarar, men eftersom frågorna ökar behöver vi bli fler. En operatör blir schemalagd en dag var femte vecka – tillsammans med ett par kollegor från andra bibliotek. Dagens operatörer förväntas ägna ett par timmar åt att gemensamt ta hand om och efter bästa förmåga besvara de frågor som kommer in den dagen. Det går bra att samarbeta och fördela arbetet i det diskussionsforum som finns i tjänsten – eller utnyttja vår gemensamma e postlista, där många av de allra knepigaste litteraturfrågorna till slut får sin lösning. Det är fantastiskt att se hur nätverk och samverkan kan lösa de mest ”omöjliga” frågor.

Annonser

Filed under: samverkan, visioner

Bibblan svarar/Bibblan guidar – förändringar

Digitala tjänster måste förändras i takt med behoven i omvärlden och när det gäller Bibblan svarar och Bibblan guidar är följande på gång:

Den mångspråkiga delen av Bibblan svarar har tyvärr inte fått särskilt många frågor under åren som gått sedan den inrättades 2011. Vi bedömer att det skulle krävas mycket stora marknadsföringsinsatser på respektive språk för att få tjänsten att nå ut så som den var tänkt. I samråd med Kungliga biblioteket har vi därför beslutat att lägga ner mångspråksdelen av Bibblan svarar, så att det framöver endast går att ställa frågor på svenska och engelska.

I gengäld sker två andra språkinriktade satsningar:

  1. Bibblan svarars svenska del kommer att utvecklas mot att svaren ska skrivas i klarspråk och att texterna, när så är möjligt, kompletteras med informationsresurser i form av bild, ljud eller film. Alla tjänstens operatörer kommer att erbjudas kompetensutveckling med denna inriktning hösten 2018. Syftet är att den svenska Bibblan svarar på sikt ska bli tillgänglig för fler – både för de med svaga kunskaper i svenska och för personer med olika former av funktionsnedsättningar.
  2. I nära samarbete med Internationella biblioteket och Libris kommer ett helt nytt projekt att starta under 2018. Arbetsnamnet är ”Bibblan guidar mångspråk” och det går ut på att leta upp och samla fria webbresurser inom olika ämnesområden – på språk där det idag finns stora behov av kompletterande kunskapsresurser. Webbresurserna kommer att katalogiseras i Libris, men även presenteras i ett annat skräddarsytt och behovsanpassat webbgränssnitt. Till att börja med kommer webbresurser på arabiska, persiska, somaliska, tigrinska, ryska och kinesiska att prioriteras, men planen är att så småningom utöka med fler språk.

Mer om bakgrunden till dessa förändringar finns att läsa i den tidigare publicerade rapporten Digitala tjänster i en mångspråkig kontext.

Hör gärna av er om ni har några frågor eller synpunkter!

nanna.ekman@malmo.se
gunilla.fors@malmo.se

Filed under: flerspråkighet, samverkan, visioner

Bokmässan

På årets bokmässa pratade vi om Bibblan svarar under rubriken ”Snabbspår” till de digitala möjligheterna. Vårt fokus låg på den mångspråkiga delen av Bibblan svarar och möjligheterna att erbjuda en mångspråkig svarstjänst i förhållande till ett mer övergripande tillgänglighetsperspektiv, där man i stället satsar på klarspråk eller lättläst svenska.

 

Alla presentationer i KB:s monter filmades och finns tillgängliga här.

Filed under: flerspråkighet, referenskällor, samverkan

På Bok & Bibliotek

Vad finns bortom Google?
Det är titeln på den presentation, som vi höll i Kungliga bibliotekets monter under Bokmässan – och det som finns bortom Google är naturligtvis våra nationella digitala folkbibliotekstjänster Bibblan svarar och Bibblan guidar.

Är ni nyfikna på vad vi sade, så går det bra att kolla:

 

Alla presentationer i KB:s monter filmades och finns tillgängliga här.

/Gunilla och Sofia

Filed under: marknadsföring, referensarbete, referenskällor, samverkan

Tack för allt och på återseende!

Efter 6,5 år som nationell samordnare för Bibblan svarar lämnar jag nu mitt uppdrag. Det låter klyschigt, men det har faktiskt varit ett slags resa att följa tjänsten under den här tiden.

Den första tiden, 2006-2007, handlade mycket om att etablera samarbetet mellan tre nationella samordnare i Fråga biblioteket, som vi var då. En på varje Informations- och lånecentral, i Malmö, i Umeå och i Stockholm. Samtidigt blev planerna på att skapa en tjänst som drevs av både folk- och forskningsbiblioteken verklighet. 2007 lanserades en ny Fråga biblioteket-sajt och arbetsgruppen blev Expertgrupp i Kungl. bibliotekets regi. Arbetet fortlöpte under några år och behovet av utveckling av tjänsten gjorde sig ofta påmint.

Under 2010 skissades på olika idéer kring förändring och det var också då som den här bloggen startade. Forskningsbiblioteken valde att lämna tjänsten och Expertgruppen för Fråga biblioteket upphörde också. Utvecklingsarbetet ledde till att vi i september 2011 kunde lansera Bibblan svarar, en mer samtida och personlig tjänst. Det var en stressig tid i samband med lanseringen, men det var mycket roligt att se hur positivt tjänsten togs emot av allmänheten och även av många bibliotek. Att ha varit med om det arbetet känns stort.

Det vardagliga arbetet med Bibblan svarar/Fråga biblioteket har betytt daglig kontakt med många bibliotekarier runtom i landet. Mest via e-post och telefon, men också ibland genom resor och på konferenser. Denna kontakt är det centrala i samordningsarbetet och väldigt värdefull.

Jag vill tacka alla er som jag har haft kontakt med genom åren! Vi kommer att höras och ses framöver, men i andra sammanhang.

Min kollega Hanna Johansson tar över min roll under sommaren och hösten 2013. Själv går jag vidare till biblioteken i Botkyrka.

Tack allihop!AST_bild-290x290

Anna-Stina Takala

Filed under: samverkan

Bibliotekarier gästbloggar för digital delaktighet

Kompetensen bakom frågetjänsten Bibblan svarar är stor, därför är det alltid roligt när någon av våra bibliotekarier syns lite extra i informationsflödet. För operatören Anna Gustafsson Chen blev förra veckan minst sagt fulltecknad! Anna arbetar på Talboks- och punktskriftsbiblioteket, och hoppade in extra som gästsvarare på Bibblan svarar under Dyslexiveckan. Men hon hann även med att bemanna twitterkontot @sweden samt gästblogga på Digidel.se. Digidel är en nationell kampanj som verkar för en ökad digital delaktighet i Sverige, vars webbsida drivs av .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur). Under Dyslexiveckan gästbloggade några bibliotek om sina aktiviteter, eftersom  digital delaktighet och tillgänglighet ofta går hand i hand.

Anna Gustafsson Chen skriver om de hjälpmedel som finns i dag på internet och i smartmobiler för personer med läs- och skrivsvårigheter.

En mobiltelefon är inte längre bara något du ringer i utan ett verktyg som kan hjälpa dig att läsa, skriva, räkna, hålla reda på tiden, översätta korta texter, göra inköpslistor eller påminna dig om att ta din medicin. Med hjälp av mobiltelefon, surfplatta och dator kan den som har dyslexi eller någon annan form av läsnedsättning studera eller läsa för nöjes skull nästan var som helst och böckerna är tillgängliga dygnet runt.

Läs mer i inlägget Internet kan revolutionera livet för personer med läs- och skrivsvårigheter.

Idag finns det möjligheter att läsa och ta till sig information på olika sätt, men en förutsättning är att alla kan använda nya digitala hjälpmedel. Därför är det arbete för digital delaktighet som görs runt om i landet så viktigt.

Jag tänker ofta att även Bibblan svarar är en viktig resurs för de användare som inte är så internetvana. Dels genom att vi hjälper våra frågeställare att hitta den information de behöver, men också genom att vi visar vilka källor som finns både på internet och i tryckta böcker.

Filed under: gästbloggare, samverkan, webb, , , , ,

Arkiv

Till Bibblan svarar
Till Bibblan guidar

Om bloggen

Det här är en blogg som handlar om Sveriges nationella virtuella referenstjänst Bibblan svarar. Bloggen riktar sig främst till dem som arbetar med tjänsten, men även till andra intresserade.