Det virtuella samtalet

En blogg om den virtuella referenstjänsten Bibblan svarar

Bibblan svarar/Bibblan guidar – förändringar

Digitala tjänster måste förändras i takt med behoven i omvärlden och när det gäller Bibblan svarar och Bibblan guidar är följande på gång:

Den mångspråkiga delen av Bibblan svarar har tyvärr inte fått särskilt många frågor under åren som gått sedan den inrättades 2011. Vi bedömer att det skulle krävas mycket stora marknadsföringsinsatser på respektive språk för att få tjänsten att nå ut så som den var tänkt. I samråd med Kungliga biblioteket har vi därför beslutat att lägga ner mångspråksdelen av Bibblan svarar, så att det framöver endast går att ställa frågor på svenska och engelska.

I gengäld sker två andra språkinriktade satsningar:

  1. Bibblan svarars svenska del kommer att utvecklas mot att svaren ska skrivas i klarspråk och att texterna, när så är möjligt, kompletteras med informationsresurser i form av bild, ljud eller film. Alla tjänstens operatörer kommer att erbjudas kompetensutveckling med denna inriktning hösten 2018. Syftet är att den svenska Bibblan svarar på sikt ska bli tillgänglig för fler – både för de med svaga kunskaper i svenska och för personer med olika former av funktionsnedsättningar.
  2. I nära samarbete med Internationella biblioteket och Libris kommer ett helt nytt projekt att starta under 2018. Arbetsnamnet är ”Bibblan guidar mångspråk” och det går ut på att leta upp och samla fria webbresurser inom olika ämnesområden – på språk där det idag finns stora behov av kompletterande kunskapsresurser. Webbresurserna kommer att katalogiseras i Libris, men även presenteras i ett annat skräddarsytt och behovsanpassat webbgränssnitt. Till att börja med kommer webbresurser på arabiska, persiska, somaliska, tigrinska, ryska och kinesiska att prioriteras, men planen är att så småningom utöka med fler språk.

Mer om bakgrunden till dessa förändringar finns att läsa i den tidigare publicerade rapporten Digitala tjänster i en mångspråkig kontext.

Hör gärna av er om ni har några frågor eller synpunkter!

nanna.ekman@malmo.se
gunilla.fors@malmo.se

Annonser

Filed under: flerspråkighet, samverkan, visioner

Bokmässan

På årets bokmässa pratade vi om Bibblan svarar under rubriken ”Snabbspår” till de digitala möjligheterna. Vårt fokus låg på den mångspråkiga delen av Bibblan svarar och möjligheterna att erbjuda en mångspråkig svarstjänst i förhållande till ett mer övergripande tillgänglighetsperspektiv, där man i stället satsar på klarspråk eller lättläst svenska.

 

Alla presentationer i KB:s monter filmades och finns tillgängliga här.

Filed under: flerspråkighet, referenskällor, samverkan

På Bok & Bibliotek

Vad finns bortom Google?
Det är titeln på den presentation, som vi höll i Kungliga bibliotekets monter under Bokmässan – och det som finns bortom Google är naturligtvis våra nationella digitala folkbibliotekstjänster Bibblan svarar och Bibblan guidar.

Är ni nyfikna på vad vi sade, så går det bra att kolla:

 

Alla presentationer i KB:s monter filmades och finns tillgängliga här.

/Gunilla och Sofia

Filed under: marknadsföring, referensarbete, referenskällor, samverkan

Tack för allt och på återseende!

Efter 6,5 år som nationell samordnare för Bibblan svarar lämnar jag nu mitt uppdrag. Det låter klyschigt, men det har faktiskt varit ett slags resa att följa tjänsten under den här tiden.

Den första tiden, 2006-2007, handlade mycket om att etablera samarbetet mellan tre nationella samordnare i Fråga biblioteket, som vi var då. En på varje Informations- och lånecentral, i Malmö, i Umeå och i Stockholm. Samtidigt blev planerna på att skapa en tjänst som drevs av både folk- och forskningsbiblioteken verklighet. 2007 lanserades en ny Fråga biblioteket-sajt och arbetsgruppen blev Expertgrupp i Kungl. bibliotekets regi. Arbetet fortlöpte under några år och behovet av utveckling av tjänsten gjorde sig ofta påmint.

Under 2010 skissades på olika idéer kring förändring och det var också då som den här bloggen startade. Forskningsbiblioteken valde att lämna tjänsten och Expertgruppen för Fråga biblioteket upphörde också. Utvecklingsarbetet ledde till att vi i september 2011 kunde lansera Bibblan svarar, en mer samtida och personlig tjänst. Det var en stressig tid i samband med lanseringen, men det var mycket roligt att se hur positivt tjänsten togs emot av allmänheten och även av många bibliotek. Att ha varit med om det arbetet känns stort.

Det vardagliga arbetet med Bibblan svarar/Fråga biblioteket har betytt daglig kontakt med många bibliotekarier runtom i landet. Mest via e-post och telefon, men också ibland genom resor och på konferenser. Denna kontakt är det centrala i samordningsarbetet och väldigt värdefull.

Jag vill tacka alla er som jag har haft kontakt med genom åren! Vi kommer att höras och ses framöver, men i andra sammanhang.

Min kollega Hanna Johansson tar över min roll under sommaren och hösten 2013. Själv går jag vidare till biblioteken i Botkyrka.

Tack allihop!AST_bild-290x290

Anna-Stina Takala

Filed under: samverkan

Bibliotekarier gästbloggar för digital delaktighet

Kompetensen bakom frågetjänsten Bibblan svarar är stor, därför är det alltid roligt när någon av våra bibliotekarier syns lite extra i informationsflödet. För operatören Anna Gustafsson Chen blev förra veckan minst sagt fulltecknad! Anna arbetar på Talboks- och punktskriftsbiblioteket, och hoppade in extra som gästsvarare på Bibblan svarar under Dyslexiveckan. Men hon hann även med att bemanna twitterkontot @sweden samt gästblogga på Digidel.se. Digidel är en nationell kampanj som verkar för en ökad digital delaktighet i Sverige, vars webbsida drivs av .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur). Under Dyslexiveckan gästbloggade några bibliotek om sina aktiviteter, eftersom  digital delaktighet och tillgänglighet ofta går hand i hand.

Anna Gustafsson Chen skriver om de hjälpmedel som finns i dag på internet och i smartmobiler för personer med läs- och skrivsvårigheter.

En mobiltelefon är inte längre bara något du ringer i utan ett verktyg som kan hjälpa dig att läsa, skriva, räkna, hålla reda på tiden, översätta korta texter, göra inköpslistor eller påminna dig om att ta din medicin. Med hjälp av mobiltelefon, surfplatta och dator kan den som har dyslexi eller någon annan form av läsnedsättning studera eller läsa för nöjes skull nästan var som helst och böckerna är tillgängliga dygnet runt.

Läs mer i inlägget Internet kan revolutionera livet för personer med läs- och skrivsvårigheter.

Idag finns det möjligheter att läsa och ta till sig information på olika sätt, men en förutsättning är att alla kan använda nya digitala hjälpmedel. Därför är det arbete för digital delaktighet som görs runt om i landet så viktigt.

Jag tänker ofta att även Bibblan svarar är en viktig resurs för de användare som inte är så internetvana. Dels genom att vi hjälper våra frågeställare att hitta den information de behöver, men också genom att vi visar vilka källor som finns både på internet och i tryckta böcker.

Filed under: gästbloggare, samverkan, webb, , , , ,

Dyslexiveckan på Bibblan svarar

Den här veckan är det den Europeiska dyslexiveckan.Det finns många olika sätt att läsa på idag, och läs- och skrivsvårigheter ska inte vara ett hinder för någon. Bibblan svarar uppmärksammar i år Dyslexiveckan med två gästsvarare som är väl insatta i anpassade medier för olika sorters läsare: Anna Gustafsson Chen på Talboks- och punktskriftsbiblioteket och Camilla Batal  på Centrum för lättläst. Fråga Camilla Batal om lättlästa böcker och Anna Gustafsson Chen om talböcker och läsanpassningar.
Presentation:
Anna Gustafsson Chen arbetar på Talboks- och punktskriftsbiblioteket, en myndighet som producerar talböcker, punktskriftsböcker och taktila böcker för personer med olika former av läsnedsättning. Anna svarar gärna på frågor om om talböcker och läsanpassningar.

Camilla Batal är kommunikationschef på Centrum för lättläst. De gör böcker, nyheter och information för människor som av olika skäl har lässvårigheter eller är otränade läsare. Fråga Camilla om böckerna från LL-förlaget, tidningen 8 SIDOR eller om Lättläst-tjänsten som hjälper till att göra information mer tillgänglig.

Många bibliotek satsar på Dyslexiveckan i år. Flera bibliotek har dessutom tagit fram en gemensam affisch för Dyslexiveckan, som går att ladda ner på Digidelkampanjens webbplats.

Filed under: samverkan, , ,

Arkiv

Till Bibblan svarar
Till Bibblan guidar

Om bloggen

Det här är en blogg som handlar om Sveriges nationella virtuella referenstjänst Bibblan svarar. Bloggen riktar sig främst till dem som arbetar med tjänsten, men även till andra intresserade.