Det virtuella samtalet

En blogg om den virtuella referenstjänsten Bibblan svarar

iPhone-app för referensservice

Nyligen har biblioteken i Washington State, USA, lanserat en ny applikation för androidmobiler och liknande verktyg. Om detta berättar bl a bloggen Resourse Shelf. Applikationen används för att komma i kontakt med både folk- och forskningsbibliotek i staten. Den är gratis att ladda ner.

Resourse Shelf skriver att  nu när app:en väl är ute återstår arbetet med att marknadsföra den till användarna och tydliggöra vilken typ av frågetjänst det handlar om. Ständigt lanseras nya frågetjänster, men hur lanserar vi bibliotekens nisch? En fråga som är väl så relevant för Fråga biblioteket.

/Anna-Stina Takala

Ask-WA

Annonser

Filed under: marknadsföring, mobilt

Sms och referensarbete

Är referensarbete via sms något för bibliotek? I så fall hur och varför? Elyssa Kroski undersöker saken i Library Journal 15 oktober 2009, Text Message Reference: Is It Effective?

Ett antal bibliotekarier på akademiska bibliotek intervjuas i artikeln och bilden som framträder visar bland annat detta:

  • Många yngre användare föredrar att använda sig av mobilen och sms då de kontaktar biblioteket.
  • Att bibliotekarien ofta måste svara med flera sms, eller att det uppstår en dialog med flera meddelanden, är inget hinder.
  • Många bibliotekarier tycker att det är ett smidigt sätt att kommunicera på.
  • Många användare ger uttryck för att de är nöjda med servicen.
  • Sms lämpar sig för kortare fakta- eller hänvisningsfrågor, men kan fungera som en ingång till djupare frågor, då bibliotekarien kan hänvisa till antingen en fysisk biblioteksdisk eller en chatt- eller e-postingång.

I Expertgruppen är vi nyfikna på hur en sms-tjänst skulle användas hos oss. Sms har funnits i bl a Norge, Biblioteksvar, i flera år och där finns också kunskaper att ta till sig. De kommersiella frågetjänsterna använder sig flitigt av sms-kanaler och därför tror vi att det för många användare känns som ett etablerat sätt att söka information. Vad tror du själv om sms som en kanal för korta frågor och svar?

/ Anna-Stina Axelsson

Filed under: litteraturtips, mobilt, sms

Förslag till kommunikationskanaler på webbplatsen

E-post

E-postfrågor är den centrala delen av tjänsten idag och bör fortsätta att vara en central del av en framtida tjänst.

Chatt

Chatt är en viktig kanal för en framtida tjänst. Dels för att det är en kommunikationsform som blir vanligare även högre upp i åldrarna, dels för att det är en kanal som lämpar sig väl för virtuella samtal. Den framtida tjänsten bör satsa ordentligt på att öka användningen av chatten, vilket vi tror låter sig göras med ganska enkla medel.

Användningen av chatten är helt beroende av att vägen in är enkel, vilket kan lösas med s.k. chattwidgets. En chattwidget är ett chattfönster som är en direkt väg in till ett chattsamtal. Användare skulle med ett system som stöder chattwidgets kunna börja chatta med en operatör direkt från vilken webbplats som helst som tjänsten har ett samarbete med. Tjänsten skulle kunna ha ett obegränsat antal chattingångar på önskvärda ställen på webben, jämfört med att som idag bara ha ingångar via bibliotekens webbsidor.

Chatten bör också vara kompatibel med de vanligaste systemen för IM, Instant Messaging, t.ex. MSN och Meebo, så att användare kan få kontakt direkt från sin egen chattklient.

Sms

En framtida tjänst bör kunna ta emot frågor och svara via sms. Sms är med sitt begränsade antal tecken m.m. ingen idealisk kanal för varken referensfrågor eller handledning, men vi anser att tjänsten ska inkludera frågor via sms som ett led i en strategi att finnas i ”nya” digitala miljöer.

Svarsbank

Svarsbanken kan byggas ut och utvecklas. Den bör också integreras med frågeingångarna så att de finns sida vid sida på en startsida på webben. Svarsbanken fungerar som en bra väg in för användare att få upp ögonen för tjänsten. Möjligheten för användare att själva besvara frågor anser vi bör finnas i syfte att rikta tjänsten många-till-många snarare än endast en-till-en eller en-till många. På sikt skulle man kunna utveckla en semantisk sökfunktion i Svarsbanken

Språk

Webbplatsen ska finnas i versioner på samtliga språk som tjänsten tillhandahålls på. Idag 10 språk utöver svenska.

Mobila gränssnitt

Den framtida tjänstens webb bör utvecklas så att den är anpassad för att nå även från mobila plattformar, dvs. fungera i gränssnitt för surf i mobiltelefon.

/ Expertgruppen för Fråga biblioteket

Filed under: chatt, e-post, flerspråkighet, mobilt, sms

Arkiv

Till Bibblan svarar
Till Bibblan guidar

Om bloggen

Det här är en blogg som handlar om Sveriges nationella virtuella referenstjänst Bibblan svarar. Bloggen riktar sig främst till dem som arbetar med tjänsten, men även till andra intresserade.