Det virtuella samtalet

En blogg om den virtuella referenstjänsten Bibblan svarar

Bibblan svarar/Bibblan guidar – förändringar

Digitala tjänster måste förändras i takt med behoven i omvärlden och när det gäller Bibblan svarar och Bibblan guidar är följande på gång:

Den mångspråkiga delen av Bibblan svarar har tyvärr inte fått särskilt många frågor under åren som gått sedan den inrättades 2011. Vi bedömer att det skulle krävas mycket stora marknadsföringsinsatser på respektive språk för att få tjänsten att nå ut så som den var tänkt. I samråd med Kungliga biblioteket har vi därför beslutat att lägga ner mångspråksdelen av Bibblan svarar, så att det framöver endast går att ställa frågor på svenska och engelska.

I gengäld sker två andra språkinriktade satsningar:

  1. Bibblan svarars svenska del kommer att utvecklas mot att svaren ska skrivas i klarspråk och att texterna, när så är möjligt, kompletteras med informationsresurser i form av bild, ljud eller film. Alla tjänstens operatörer kommer att erbjudas kompetensutveckling med denna inriktning hösten 2018. Syftet är att den svenska Bibblan svarar på sikt ska bli tillgänglig för fler – både för de med svaga kunskaper i svenska och för personer med olika former av funktionsnedsättningar.
  2. I nära samarbete med Internationella biblioteket och Libris kommer ett helt nytt projekt att starta under 2018. Arbetsnamnet är ”Bibblan guidar mångspråk” och det går ut på att leta upp och samla fria webbresurser inom olika ämnesområden – på språk där det idag finns stora behov av kompletterande kunskapsresurser. Webbresurserna kommer att katalogiseras i Libris, men även presenteras i ett annat skräddarsytt och behovsanpassat webbgränssnitt. Till att börja med kommer webbresurser på arabiska, persiska, somaliska, tigrinska, ryska och kinesiska att prioriteras, men planen är att så småningom utöka med fler språk.

Mer om bakgrunden till dessa förändringar finns att läsa i den tidigare publicerade rapporten Digitala tjänster i en mångspråkig kontext.

Hör gärna av er om ni har några frågor eller synpunkter!

nanna.ekman@malmo.se
gunilla.fors@malmo.se

Annonser

Filed under: flerspråkighet, samverkan, visioner

Bokmässan

På årets bokmässa pratade vi om Bibblan svarar under rubriken ”Snabbspår” till de digitala möjligheterna. Vårt fokus låg på den mångspråkiga delen av Bibblan svarar och möjligheterna att erbjuda en mångspråkig svarstjänst i förhållande till ett mer övergripande tillgänglighetsperspektiv, där man i stället satsar på klarspråk eller lättläst svenska.

 

Alla presentationer i KB:s monter filmades och finns tillgängliga här.

Filed under: flerspråkighet, referenskällor, samverkan

Bibblan svarar blir en flerspråkig webbsida.

I dag, 24 mars, blir Bibblan svarar en flerspråkig webbsida på riktigt! Varje språk får en egen startsida som i princip motsvarar den svenska sidan, som nu är översatt till arabiska, engelska, finska, franska, persiska, polska, ryska och spanska.

På startsidan hittar man språkvalet i en drop-down längst uppe till höger. Väljer man ryska är det den ryska startsidan man kommer till, och där är det de tidigare ryska frågorna som syns. Navigeringsknapparna är översatta till ryska och under ”Vi som svarar” hittar man förstås de ryskspråkiga operatörerna.

Vår förhoppning är att det tydligare ska synas att Bibblan svarar verkligen är en flerspråkig frågetjänst och att det ska uppmuntra till fler frågor på andra språk. Glöm inte att tipsa om tjänsten när ni på era bibliotek möter användare med ”Bibblan svarar-språken”. Kom också ihåg att de operatörer som svarar på andra språk också har många specialkunskaper när det gäller kultur, litteratur m.m. från olika delar av världen. Använd gärna deras kompetens!

Filed under: flerspråkighet,

En interkulturell mötesplats där alla är välkomna med sina frågor.

Den sociala rollen och den öppenhet som har gjort det möjligt att tänka på biblioteken som ett rum för alla är en av de viktigaste funktioner som anknutits till verksamheten idag. Biblioteket har i många fall varit en plats där skillnader respekteras och där mångfalden uppfattas som en tillgång. Amanda Peralta kommenterar i boken ”Bibliotek – mötesplats i tid och rum” att folkbiblioteket i Sverige har varit en inkörsport till samhället för många nykomna i landet och en plats där tolerans råder. En plats där man kan läsa böcker på det egna språket och det även erbjuds en möjlighet att lära sig det nya språket. Språket som kommer att hjälpa dem att bli aktiva medborgare utan att glömma sitt modersmål. 

Den som har ett annat modersmål än svenska, teckenspråk eller nationellt minoritetsspråk ska ges möjlighet att utveckla och använda sitt modersmål.”

Det är en av de huvudsakliga bestämmelserna i lagen som finns i Propositionen om ny lag: ”Språk för alla” från 2009.

Men idag kan man fråga sig vilken roll det virtuella biblioteket kan spela för användare som har ett annat modersmål än svenska. Vi i Fråga biblioteket vill starta en dialog och strävar efter en parallell uppväxt i vår omgivning för att kunna spegla dessa användares behov.

Att hitta information om Sverige på sitt eget språk eller kunna ställa frågor innan de behärskar det svenska språket kan många gånger underlätta deras integration och hjälpa dem att förstå deras omgivning på ett enklare sätt.

Elever som läser sitt modersmål har också rätt att ställa frågor på sitt eget språk på samma sätt som andra studenter gör det i Sverige. Precis som det står i propositionen ska det finnas möjlighet att utveckla och använda sitt modersmål.

Många av dessa användare vill också kunna ta kontakt med biblioteket när de inte kan ta sig till den fysiska lokalen. Idag finns det många digitala resurser på flera olika språk som t ex böcker, spel, viktiga dokument, program samt dokumentärer som kan användas på nätet.

Vi vill erbjuda en digital referenstjänst som kan komma att betraktas som en interkulturell mötesplats där alla är välkomna med sina frågor.

Montserrat Arias – Internationella Biblioteket

Filed under: flerspråkighet

Frågor på flera språk i Svarsbanken

Vi fortsätter med att integrera den flerspråkiga delen i verksamheten. Det är ett område som är viktigt för oss och som vi vill kunna utveckla och förbättra ännu mer. Den här veckan kommer vi att publicera fler frågor på flera språk i Svarsbanken. http://fragabiblioteket.wordpress.com/ 

Vi har med stor glädje sett att det finns kommentarer till några av de frågor som vi har publicerat tidigare och vi hoppas att detta bara är början av en kontinuerlig ökning av intresset från flera användare.

/Montserrat Arias

Filed under: flerspråkighet

Fråga biblioteket på andra språk

I den flerspråkiga delen svarar vi på dina frågor på ditt språk! Bibliotekarier från både folk- och forskningsbibliotek över hela landet hjälper dig att hitta bra informationskällor, tipsar om litteratur, webbsidor och ger dig vägledning. Du kan fråga oss på tolv olika språk.

Medvetenheten om den mångspråkiga verkligheten behöver lyftas och mångfald ska ses som en tillgång. Biblioteket ska utvecklas som en interkulturell mötesplats, både fysiskt och virtuellt. Idag vet man vikten av att ha kontakt med sitt modersmål och den egna kulturen genom böcker, träffar eller Internet.

Fråga biblioteket på andra språks övergripande mål är att främja integration och demokrati genom att ge likvärdig biblioteksservice åt personer i Sverige som inte läser och skriver det svenska språket. Vi vill på detta sätt underlätta deras integration och aktiva deltagande i det svenska samhällslivet på alla nivåer.

Vi inser att det är oerhört viktigt att ha tillgång till rätt information och vi skulle vilja vara med och hjälpa dem med deras frågor redan från början. I vår verksamhet finns det möjlighet att ställa frågor till våra bibliotekarier på arabiska, bosniska, engelska, finska, franska, kroatiska, persiska, polska, ryska, serbiska, spanska och tyska och det kostar ingenting.

Det finns också en stor grupp användare som vi vill nå, nämligen alla dessa elever som har ett annat modersmål än svenska. Det är väldigt viktigt att alla dessa elever behåller och utvecklar sitt språk med tanke på alla möjligheter som öppnas för dem i framtiden, oavsett om de stannar i Sverige eller flyttar utomlands.

Den samordnare som arbetar särskilt med den mångspråkiga delen av tjänsten är Montserrat Arias vid Internationella biblioteket i Stockholm.

/ Expertgruppen för Fråga biblioteket

Filed under: flerspråkighet

Arkiv

Till Bibblan svarar
Till Bibblan guidar

Om bloggen

Det här är en blogg som handlar om Sveriges nationella virtuella referenstjänst Bibblan svarar. Bloggen riktar sig främst till dem som arbetar med tjänsten, men även till andra intresserade.