Det virtuella samtalet

En blogg om den virtuella referenstjänsten Bibblan svarar

Spamattack

Bibblan svarar har utsatts för en omfattande spamattack de senaste veckorna. Vi har därför sett oss tvungna att införa ett hinder för detta i form av en captcha-kod, som måste skrivas in av alla användare av tjänsten.

Förhoppningsvis blir detta bara en kortvarig åtgärd, eftersom det även försämrar tillgängligheten till tjänsten.

Annonser

Filed under: e-post, operatörsinformation

Fråga med bild!

Nu finns möjligheten att skicka med en bild både i frågan och svaret i Bibblan svarar. Vi tror att det här kan vara en rolig och bra möjlighet att beskriva något som kan vara svårt att förklara i text. Prova!

Skicka in en bild till Bibblan svarar!

Filed under: e-post, marknadsföring, operatörsinformation

Upptäckta problem som vi fixar

Nu har Bibblan svarar varit igång i över en vecka och vi har fått in massor av frågor. Dessvärre har vi också upptäckt några problem med sajten.

Många användare får aldrig något svar, eftersom de inte fyller i sin e-postadress på sidan. De frågor som ställs utan att en e-postadress fylls i når aldrig fram till våra bibliotekarier, tyvärr.

Sajten har varit för otydlig med att e-postadress är obligatoriskt om man vill få svar och det ska vi rätta till nu.Vi hoppas att detta blir klart så snabbt som möjligt.

Om du läser detta och aldrig fick svar på den fråga du ställde, så ber vi om ursäkt! Vi ber dig också att ställa din fråga igen och fylla i din e-postadress efter att du klickat på Skicka.

Uppdatering 5/10. Problemet är nu löst! man kan inte skicka in en fråga utan att även skicka sin epostadress.

ERROR by santiagodn on Flickr / CC by nc sa 2.0

ERROR by santiagodn on Flickr / CC by nc sa 2.0

Filed under: e-post

Sociala specialstyrkan har samlats

I fredags, den 17 juni, träffades de flesta av dem som kommer att ingå i Bibblan svarars sociala specialstyrka, dvs de som kommer att arbeta med den del av tjänsten som ska operera i facebook och på twitter. Kristin Heinonen från byrån GoodOld gav oss många värdefulla tips om hur man arbetar som mest strategiskt med sociala medier. Jag tror att flera av oss också fick med oss bra strategier för arbetet med våra egna biblioteks facebooksidor.

Specialstyrkan kommer att ”bemanna” de sociala medierna veckovis, två personer tillsammans, ungefär var sjätte vecka. Innehållet kommer att planeras redaktionellt. En del av innehållet kommer givetvis att hämtas från själva sajten. Både från frågorna/svaren och så kommer de operatörer som vill det lyftas fram särskilt.

Viktigt att betona är att Bibblan svarars huvudverksamhet består i de frågor som kommer in till tjänsten via e-post och de svar som ges, som förut. De sociala medierna ger extra möjligheter både till marknadsföring och till dialog med tjänstens användare.

Jag tror att vi nu är många som är ganska otåliga och ser fram emot att tjänsten drar igång i höst! (Det blir alltså runt 20 september.)

/ Anna-Stina Takala

Vi får expertinsikter i facebook #bibblansvarar

Vi får expertinsikter i facebook #bibblansvarar

Filed under: bemanning, e-post, marknadsföring, operatörsinformation, sociala medier, utbildning

Förslag till kommunikationskanaler på webbplatsen

E-post

E-postfrågor är den centrala delen av tjänsten idag och bör fortsätta att vara en central del av en framtida tjänst.

Chatt

Chatt är en viktig kanal för en framtida tjänst. Dels för att det är en kommunikationsform som blir vanligare även högre upp i åldrarna, dels för att det är en kanal som lämpar sig väl för virtuella samtal. Den framtida tjänsten bör satsa ordentligt på att öka användningen av chatten, vilket vi tror låter sig göras med ganska enkla medel.

Användningen av chatten är helt beroende av att vägen in är enkel, vilket kan lösas med s.k. chattwidgets. En chattwidget är ett chattfönster som är en direkt väg in till ett chattsamtal. Användare skulle med ett system som stöder chattwidgets kunna börja chatta med en operatör direkt från vilken webbplats som helst som tjänsten har ett samarbete med. Tjänsten skulle kunna ha ett obegränsat antal chattingångar på önskvärda ställen på webben, jämfört med att som idag bara ha ingångar via bibliotekens webbsidor.

Chatten bör också vara kompatibel med de vanligaste systemen för IM, Instant Messaging, t.ex. MSN och Meebo, så att användare kan få kontakt direkt från sin egen chattklient.

Sms

En framtida tjänst bör kunna ta emot frågor och svara via sms. Sms är med sitt begränsade antal tecken m.m. ingen idealisk kanal för varken referensfrågor eller handledning, men vi anser att tjänsten ska inkludera frågor via sms som ett led i en strategi att finnas i ”nya” digitala miljöer.

Svarsbank

Svarsbanken kan byggas ut och utvecklas. Den bör också integreras med frågeingångarna så att de finns sida vid sida på en startsida på webben. Svarsbanken fungerar som en bra väg in för användare att få upp ögonen för tjänsten. Möjligheten för användare att själva besvara frågor anser vi bör finnas i syfte att rikta tjänsten många-till-många snarare än endast en-till-en eller en-till många. På sikt skulle man kunna utveckla en semantisk sökfunktion i Svarsbanken

Språk

Webbplatsen ska finnas i versioner på samtliga språk som tjänsten tillhandahålls på. Idag 10 språk utöver svenska.

Mobila gränssnitt

Den framtida tjänstens webb bör utvecklas så att den är anpassad för att nå även från mobila plattformar, dvs. fungera i gränssnitt för surf i mobiltelefon.

/ Expertgruppen för Fråga biblioteket

Filed under: chatt, e-post, flerspråkighet, mobilt, sms

Kommunikationskanaler i den nya tjänsten

Idag är Fråga biblioteket en webbtjänst där användare har möjlighet att ställa referensfrågor via e-post och chatt. Dessutom finns Svarsbanken där utvalda frågor och svar dagligen publiceras på webben. Som den virtuella formen för tjänsten ser ut idag så nås tjänsten främst via bibliotekens egna webbsidor.

Den framtida tjänsten är i vårt förslag en virtuell fråge- och handledningstjänst som inte är knuten till fysiska bibliotek i lika hög grad. Vår tanke är att tjänsten ska finnas där användare befinner sig i den virtuella miljön snarare än att finnas som en virtuell förlängning av biblioteket. Tjänsten bör satsa brett när det gäller virtuella kanaler och anpassa sig tekniskt i takt med tiden. Detta konkretiserar vi i kommande inlägg.

/ Expertgruppen för Fråga biblioteket

Communicate av aturkus under 2.0 CC-licens

Filed under: chatt, e-post, visioner, webb

Arkiv

Till Bibblan svarar
Till Bibblan guidar

Om bloggen

Det här är en blogg som handlar om Sveriges nationella virtuella referenstjänst Bibblan svarar. Bloggen riktar sig främst till dem som arbetar med tjänsten, men även till andra intresserade.