Det virtuella samtalet

En blogg om den virtuella referenstjänsten Bibblan svarar

En ny vår för expertrollen?

I och med utvecklingen av webb 2.0, sociala medier, verktyg på webben där användare själva skapar innehållet tillsammans har man de senaste åren talat om hur trenderna visar att människor vänder sig till sina sociala nätverk när de vill veta något. Man talar ofta om ”wisdom of crowds” och hur människor tillsammans bygger kunskap i t ex Wikipedia och open source-program. Expertrollen har förklarats för obsolet, särskilt i den unga generationen. Vill en ung person veta något viktigt frågar den helst sina vänner eller vänners vänner. Eller skickar ut sin fråga via Twitter eller andra kanaler där man har möjlighet att få svar från många.

Men i spåren av kris i världsekonomin, vulkanutbrott, epidemier och jordbävningar är tendensen att människor nu i viss mån återvänder till det traditionellt säkra och pålitliga. Edelman Trust Barometer 2010, en årlig undersökning av vad människor sätter sin tilltro till, visar på flera intressanta tendenser. Akademiker och experter, som uppfattas som oberoende av kapital och politiker, ses som mycket trovärdiga av allmänheten. Samtidigt som man i allt högre grad använder sig av sociala medier finns alltså önskan om att kunna vända sig till en expert i frågor som rör sådant som är verkligt viktigt. Till exempel den egna ekonomin, hälsan eller liknande.

Här ser jag givetvis en öppning för tjänster som Fråga biblioteket. De sociala nätverken räcker inte till, utan experterna har sin roll i att hjälpa människor lösa sina problem. I vårt fall är det bibliotekarierna som är experter, i att söka information, vägleda, ta reda på vad problemet egentligen handlar om. Biblioteken har en given plats i människors kunskapssökande, nu och i framtiden.

Läs mer om ämnet via Kristina Alexanderson, Same same but different, samt se filmen nedan från Edelman Trust Barometer. Tack till Doktor Spinn för källtips!

Anna-Stina Axelsson

Annonser

Filed under: sociala medier, visioner, ,

6 Responses - Comments are closed.

  1. […] This post was mentioned on Twitter by Anna-Stina Axelsson, Karin Linder. Karin Linder said: RT @NoraGreta: Det virtuella samtalet: En ny vår för expertrollen? http://bit.ly/baYtQv #nybloggat […]

  2. […] post-postmodernism kanske. Eller vad heter det? Vi vill ha något beständigt att hålla oss i. En ny vår för expertrollen? i bloggen Det virtuella […]

  3. […] En ny vår för expertrollen?“Men i spåren av kris i världsekonomin, vulkanutbrott, epidemier och jordbävningar är tendensen att människor nu i viss mån återvänder till det traditionellt säkra och pålitliga.” […]

  4. […] Kinn har hittat ett skönt Jan Helin-citat. Det virtuella samtalet frågar sig om vi nu ser en ny vår för expertrollen? Jesper Strömbäck tycker att regeringens kommunikatörer får ta och skärpa till […]

  5. […] det virtuella samtalet beskriver utvecklingen har sett ut. ”Vill en ung person veta något viktigt frågar den […]

  6. […] upp frågor där de ställs och att vi kan vara delaktiga i sociala sammanhang på nätet. I ett tidigare inlägg diskuterar vi också att expertrollen verkar ha fått ett visst uppsving igen på senare tid, i […]

Kategorier

Till Bibblan svarar
Till Bibblan guidar

Om bloggen

Det här är en blogg som handlar om Sveriges nationella virtuella referenstjänst Bibblan svarar. Bloggen riktar sig främst till dem som arbetar med tjänsten, men även till andra intresserade.

%d bloggare gillar detta: