Det virtuella samtalet

En blogg om den virtuella referenstjänsten Bibblan svarar

Är vi redo för en ständig beta?

I vissa led förekommer diskussioner kring Fråga biblioteket – ska vi ha en sådan tjänst? Är det viktigt att ha en nationell virtuell frågetjänst? Det är helt sant att utmaningarna är stora med konkurrens från andra liknande tjänster, men jag frågar, är inte bibliotek och bibliotekarier viktiga som informationsresurser både i det fysiska och det virtuella rummet? Ingen (nåja, kanske någon) skulle ifrågasätta behoven av fysiska bibliotek även om frågorna i våra informationsdiskar minskar. Lika lite anser jag man ska ifrågasätta behoven av virtuell närvaro. Utmaningen ligger i att vara virtuellt närvarande på de rätta platserna med den rätta erbjudandet. Det är tufft att hänga med i en värld som präglas av ständig beta, men än är jag är inte redo att slänga in handduken 🙂

Frågan om när, var och hur en tjänst som Fråga biblioteket ska finnas i den virtuella världen har sysselsatt Expertgruppen för Fråga biblioteket under en lång tid. Tjänsten utvärderades 2009 och förändringar i organisationen bakom tjänsten har skett sedan dess. Expertgruppen är vilande. Forskningsbiblioteken är inte längre med. Nu är det samordnare från Informations- och lånecentraler i samverkan och Internationella biblioteket som utvecklar och driver tjänsten och 70 fantastiska folkbibliotek som ställer upp med operatörer. Tack för det! Uppdraget och finansieringen kommer från Kulturrådet. Det är dags för en sedan länge planerad förändring – det har ni kunnat läsa om tidigare på denna blogg – och omvandlingen är på gång.

Jag lyssnade på en dragning om sociala medier häromdagen. 3,2 miljoner svenskar använder Facebook. Den lite mer blygsamma siffran för Twitter är 200 000. Bara som exempel. Vad gör människor i dessa världar? De recenserar, rekommenderar, protesterar, frågar, tipsar och söker. Där ska biblioteken vara. Frågan är naturligtvis inte om, uan hur. Helt klart är att Svarsbanken, möjligheten att googla sig fram till svaret på en fråga som någon annan redan ställt till Fråga biblioteket, var en lyckad satsning. Denna del genererade 69 994 besök under 2009! Den möjlighet som finns att kommentera svaren bjuder in till gemensamt kunskapsbyggande. Helt rätt!

Nyckelord för Fråga biblioteket 2.0 är lärande och dialog. Dialogen ska vara professionell och personlig. Kontakten ska vara inspirerande och kunskapsunderstödjande. Det är också viktigt att tjänsten görs kontextoberoende på så sätt att den ses som ett virtuellt bibliotek helt i sin egen rätt utan koppling till ett visst fysiskt bibliotek. Vi talar om ett spännande, enkelt och funktionellt användargränssnitt.

Precis på samma sätt som olika delar av biblioteksvärlden idag funderar över hur folkbibliotek ska kunna ha en större och tydligare roll i lärprocesser, jämför t.ex. IKT-lyftet, diskuterar vi hur en virtuell tjänst ska kunna göra samma sak. Vi behöver bygga ihop olika insatser för ett samlat biblioteksinitiativ i dessa frågor.

Under detta år arbetar vi för en virtuell tjänst med ett nytt namn, nytt virtuellt ansikte och nya arenor att befinna oss på. Nätverket av operatörer är det som bär upp tjänsten. Vi hoppas att under hösten återknyta kontakten med forskningsbiblioteken för ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring virtuella kanaler för dialog. Ett nätverk för utveckling av dessa frågor gagnar oss alla.

Åsa Berglund, ILS Malmö

För samordnargruppen

Annonser

Filed under: visioner

One Response - Comments are closed.

  1. […] This post was mentioned on Twitter by Anna-Stina Axelsson and Anna Åkerberg, ILS. ILS said: Det virtuella samtalet: Är vi redo för ständig beta? http://bit.ly/dny0Aa […]

Följ oss i twitter!

Fel: Twitter svarade inte. Vänta några minuter och uppdatera den här sidan.

Kategorier

Till Bibblan svarar
Till Bibblan guidar

Om bloggen

Det här är en blogg som handlar om Sveriges nationella virtuella referenstjänst Bibblan svarar. Bloggen riktar sig främst till dem som arbetar med tjänsten, men även till andra intresserade.

%d bloggare gillar detta: