Det virtuella samtalet

En blogg om den virtuella referenstjänsten Bibblan svarar

Fråga biblioteket bemannas nu av enbart folkbiblioteken

Torsdag 1 april lämnar forskningsbiblioteken sitt nationella uppdrag för Fråga biblioteket. De kommer i fortsättningen enbart att bemanna sina lokala tjänster riktade mot de egna studenterna. Detta för med sig en rad förändringar som det kan vara av vikt för alla operatörer att ha kännedom om.

Kraven på forskningsbibliotek att veckovis bemanna den nationella frågetjänsten försvinner. De forskningsbibliotek som efter den 1 april vill fortsätta använda VRL+ som lokal tjänst kommer att kunna göra detta, men forskningsbibliotekens koppling till nationell chatt och e-posttjänst kommer att tas bort. För fortsatt användande av VRL+ som lokal tjänst krävs en förnyelse av licensen. Information om detta kommer att skickas till ansvariga personer på forskningsbiblioteken, men ingen behöver oroa sig för att imorgon stå utan lokal tjänst.

För de forskningsbibliotek som efter den 31/3 fortsätter att använda VRL+ för sina lokala tjänster gäller att de inte längre kommer att vara inloggade på den nationella tjänsten ”Fråga biblioteket – chatt”. Det innebär att de folkbibliotek som sitter uppkopplade nationellt inte längre kommer att kunna remittera chattfrågor till forskningsbibliotekarier. Undantaget från denna regel är om en chattande folkbibliotekarie får en fråga som handlar om ett visst forskningsbibliotek och ser att en operatör från detta bibliotek finns uppkopplad på sin lokala tjänst.

De forskningsbibliotek som vill bemanna den nationella tjänsten på samma villkor som folkbiblioteken gör kan kontakta mig lennart.kihlberg@umea.se

Den nationella e-posttjänsten ”Fråga biblioteket – forskningsbibliotek” stängs ned helt. Även här kommer vissa forskningsbibliotek att fortsätta med lokala e-posttjänster. För folkbibliotekens del innebär detta att det inte längre kommer att vara möjligt att remittera övergripande forskningsbiblioteksfrågor i e-posten. Frågor som rör specifika universitet kan däremot med fördel transfereras till det aktuella forskningsbiblioteket. Detta naturligtvis under förutsättning att de finns kvar som lokal tjänst.

Kom ihåg att det fortfarande går att remittera frågor till Fråga barnens bibliotek eller Fråga på andra språk. Om det finns frågor eller funderingar kring detta – tveka inte att kontakta mig. Frågor om forskningsbibliotekens fortsatta användande av VRL+ kan skickas till anders.soderback@kb.se.

Vänliga hälsningar och glad påsk,

Lennart Kihlberg
ILS Umeå
Samordnare/Fråga biblioteket

Tfn: 090-16 33 91, 16 33 234

Annonser

Filed under: bemanning, operatörsinformation

Följ oss i twitter!

Fel: Twitter svarade inte. Vänta några minuter och uppdatera den här sidan.

Kategorier

Till Bibblan svarar
Till Bibblan guidar

Om bloggen

Det här är en blogg som handlar om Sveriges nationella virtuella referenstjänst Bibblan svarar. Bloggen riktar sig främst till dem som arbetar med tjänsten, men även till andra intresserade.

%d bloggare gillar detta: