Det virtuella samtalet

En blogg om den virtuella referenstjänsten Bibblan svarar

Virtuellt referensarbete och framtiden

Åt vilket håll pekar tendenserna för virtuellt referensarbete i den närmaste framtiden?

Professor och Library Consultant  Marie L Radford från Rutgers universitet i New Jersey, USA  har många intressanta tankar vad gäller virtuellt referensarbete som kan vara bra att ha med sig när vi nu står inför en utveckling av Fråga biblioteket. Våren 2009 var hon på en liten sverigeturné och besökte förutom Fråga bibliotekets konferens ”Den kommunikativa bibliotekarien” även högskolan i Borås. Ett samtal där hon pratar om var den virtuella referenstjänsten står idag i Sverige och i USA, vart den är på väg, utmaningar inför framtiden och bibliotekariens roll kan ni lyssna på här.  

Radford är övertygad om att chatten som referensverktyg fortfarande är inne i ett tidigt utvecklingsskede. När det gäller skillnader mellan USA och Sverige menar hon att USA har kommit lite längre när det gäller experimenterande med nya former av virtuellt referensarbete såsom IM . En spännande utveckling när det gäller textmeddelande är till exempel en mjukvara där bibliotekarien kan skicka sitt meddelande som e-post, men det når mottagaren som ett sms. Det är en stor fördel för bibliotekarien som kan kopiera och klistra in långa URLs till exempel.

Den bärbara datorn och mobiltelefonen som alltmer närmar sig varandra kommer att spela huvudrollen inom den närmaste framtiden, och vi är inte längre fast vid referensdiskens fysiska plats. Radford tänker sig till exempel att bibliotek kan köpa rättigheter för sina användare att ladda ner material direkt till sin Iphone eller liknande. Hon ser en stor ökning i USA vad gäller textmeddelande i referenssyfte.

Några viktiga utmaningar för virtuellt referensarbete under de närmsta 2-5 åren enligt Radford är:

1)      att komma underfund med vilka av alla nya tekniker vi ska använda och varför
2)      hur vi håller bibliotekspersonalen uppdaterad och säker när det gäller att flytta mellan olika tekniker.
3)      att hålla oss uppdaterade när det gäller våra användares behov och önskemål om hur de vill ha referenshjälp, och fortsätta vara relevanta i en värld där det finns ett överflöd av information som är svårt för den enskilde att ta till sig och sovra bland. 

Uppmuntrande i dessa tider när referensfrågorna ofta minskar i de fysiska informationsdiskarna är Radfords övertygelse om att referensarbetet tvärtom är inne i en tillväxtperiod just nu. Däremot kommer referensfrågorna kanske via andra kanaler än de traditionella, på nya arenor som till exempel Facebook och communities  där vi också måste finnas.
 
För den som är intresserad av att läsa mer så har Marie Radford och hennes kollegor vid Rutgers University
lanserat Virtual Reference Bibliography, en omfattande bibliografi över virtuellt referensarbete.

/Kajsa Wictorin

Annonser

Filed under: litteraturtips, visioner

One Response - Comments are closed.

  1. […] mars 9 by BiblioBuster Läs gärna det senaste inlägget i bloggen Det virtuella samtalet, om Virtuellt referensarbete och framtiden. Inlägget är skrivet av Kajsa Wictorin vid Malmö stadsbibliotek och ILS. Den amerikanska […]

Följ oss i twitter!

Fel: Twitter svarade inte. Vänta några minuter och uppdatera den här sidan.

Kategorier

Till Bibblan svarar
Till Bibblan guidar

Om bloggen

Det här är en blogg som handlar om Sveriges nationella virtuella referenstjänst Bibblan svarar. Bloggen riktar sig främst till dem som arbetar med tjänsten, men även till andra intresserade.

SAMORDNARE

Sofia Murray
sofia.murray@malmo.se
Malmö stadsbibliotek

Gunilla Fors
gunilla.fors@malmo.se
Malmö stadsbibliotek

%d bloggare gillar detta: