Det virtuella samtalet

En blogg om den virtuella referenstjänsten Bibblan svarar

Visioner

Det utvecklingsarbete som ska ske med Fråga biblioteket grundar sig i frågan: Ska vi ha en nationell virtuell frågetjänst och hur ska den i så fall se ut? Den första frågan vill vi besvara med ett tydligt Ja! Att, till användarna, kunna erbjuda en samlad virtuell frågetjänst från biblioteken i Sverige är att markera bibliotekets självklara närvaro som samtalspartner i en digital informationsmiljö, anser Expertgruppen för Fråga biblioteket. För att lyckas behöver denna närvaro vara i form av en från det fysiska biblioteket frikopplad del. Det behöver vara en närvaro på icke biblioteksrelaterade virtuella platser. Möjligheter att ställa frågor eller genom dialog lösa informationsproblem ska finnas via många olika kanaler för att tillgodose de olika informationssökningssätt och kommunikationssätt som finns idag.

Syftet med Fråga biblioteket har av Expertgruppen definierats: att genom samtal stödja lärprocesser i en virtuell miljö. Fråga biblioteket har hittills beskrivits som en virtuell referenstjänst. Begreppet referenstjänst har en stark koppling till ett något föråldrat sätt att se på informationsarbete i bibliotekssammanhang. Expertgruppen vill i arbetet med Fråga biblioteket poängtera betydelsen av att anlägga ett annat synsätt i arbetet med tjänsten. En central tanke är att arbetet med ett informationsproblem ska ske i dialog med den som har en fråga eller ett problem. Genom samtal definieras behov och möjligheter till lösningar. Eftersom kommunikation i det virtuella rummet styrs av andra regler än kommunikation i det fysiska krävs väl utvecklad kunskap i bemötande via de virtuella kanalerna. En tjänst som Fråga biblioteket bör fungera som en ständig beta, dvs med möjligheter till snabba förändringar i takt med omvärlden.

Beslut om förändringar sker i samråd mellan ILS, IB (ansvarig för den flerspråkiga delen), Kulturrådet och KB. Det är Expertgruppens åsikt att förändringar och utveckling av tjänsten Fråga biblioteket har behövts under en längre tid. Arbetet med förändringarna bör sättas igång så snart som möjligt. Vi kommer i den här bloggen att presentera de förändringar av tjänsten som vi planerar och genomför under 2010.

/ Expertgruppen för Fråga biblioteket

Annonser

Filed under: visioner

Följ oss i twitter!

Fel: Twitter svarade inte. Vänta några minuter och uppdatera den här sidan.

Kategorier

Till Bibblan svarar
Till Bibblan guidar

Om bloggen

Det här är en blogg som handlar om Sveriges nationella virtuella referenstjänst Bibblan svarar. Bloggen riktar sig främst till dem som arbetar med tjänsten, men även till andra intresserade.

%d bloggare gillar detta: