Det virtuella samtalet

En blogg om den virtuella referenstjänsten Bibblan svarar

Nu flyttar vi bloggen!

wild-geese-508031_1280

Nu är det dags för nystart! Den tidigare operatörsbloggen Det virtuella samtalet har bytt både webbplats och namn och heter numera Bibblan svarar-bloggen och den hittar du här https://bibblansvararbloggen.se/. Den nya bloggen är förstås responsiv och kan läsas i datorn, på surfplattan och i din mobiltelefon. Välkommen hit!

Annonser

Filed under: operatörsinformation

En nationell digital informationsdisk

Många folkbibliotek vittnar om att antalet referensfrågor i informationsdiskarna minskar. Samtidigt ökar mobilanvändandet och förväntningarna på att ha tillgång till olika bibliotekstjänster i mobilen. För att biblioteken ska kunna utveckla användbara digitala tjänster krävs samarbete och en bra början finns i den nationella digitala svarstjänsten Bibblan svarar, som finansieras av Kungliga biblioteket.

Antalet inkomna frågor till Bibblan svarar har mer än fördubblats de senaste åren och frågorna speglar biblioteksverksamhetens många olika sidor, precis som frågorna i den fysiska disken. Det handlar om allt från ganska enkla faktafrågor, där man snabbt kan googla fram svaret till riktigt knepiga referensfrågor, som verkligen utmanar bibliotekariekompetensen och ger oss tillfälle att visa på andra möjligheter att söka information än Google, t.ex. genom att hänvisa till kvalitetsresurserna i Bibblan guidar. Litteraturfrågor är naturligtvis också vanligt förekommande, antingen det gäller att få hjälp med en titel som man en gång läst men inte riktigt minns eller att få tips om böcker inom en viss genre, för en viss åldersgrupp, med en viss problematik etc.

Pedagogiska utmaningar
Frågorna till Bibblan svarar kommer från alla tänkbara håll; från förskolebarn, allmänhet och forskare. Många frågeställare är skolelever eller studenter – och deras frågor sätter ofta vår pedagogiska förmåga på prov. Utgångspunkten måste vara att eleven själv ska lösa sin uppgift, men samtidigt gäller det att visa upp vad biblioteket kan hjälpa till med, ge förslag på  användbara resurser, tipsa om olika möjligheter och infallsvinklar – och förhoppningsvis uppmuntra till framtida biblioteksanvändning.
Eftersom Bibblan svarar är en e-posttjänst är det svårt att göra referensintervjuer för att få reda på  vilken typ av material eller vilken nivå som önskas. Lösningen blir ofta att ge ett svar med flera ”trappsteg”, där man börjar med att hänvisa till enklare översikter eller introduktioner, därefter ger förslag på lite utförligare källor och slutligen tipsar om böcker eller forskningsrapporter för den som vill fördjupa sig. Ambitionen är att i första hand bidra med information och material som är digitalt tillgängligt, men naturligtvis ger vi även tips på tryckta artiklar, böcker och forskningsmaterial när det är relevant. 

Svarsarkivet – en kunskapsbank
Sedan starten 2011 har över 18 000 frågor besvarats i Bibblan svarar och majoriteten av svaren finns fritt tillgängliga via det sökbara Svarsarkivet. Många av dessa svar hamnar också högt upp i träfflistan vid vanliga Google-sökningar, vilket innebär att googlaren dels hittar ett pedagogiskt och bra svar på sin fråga, men även att fler får chans att upptäcka det de själva inte tänkt på, dvs att utnyttja bibliotekens möjligheter och bibliotekariernas kunskaper. Bibliotekspersonalen kan dessutom glädja sig över att deras arbete inte bara kommer en, utan flera frågeställare, till godo.

Idag medverkar ett 50-tal bibliotek och ca 150 bibliotekarier som operatörer i Bibblan svarar, men eftersom frågorna ökar behöver vi bli fler. En operatör blir schemalagd en dag var femte vecka – tillsammans med ett par kollegor från andra bibliotek. Dagens operatörer förväntas ägna ett par timmar åt att gemensamt ta hand om och efter bästa förmåga besvara de frågor som kommer in den dagen. Det går bra att samarbeta och fördela arbetet i det diskussionsforum som finns i tjänsten – eller utnyttja vår gemensamma e postlista, där många av de allra knepigaste litteraturfrågorna till slut får sin lösning. Det är fantastiskt att se hur nätverk och samverkan kan lösa de mest ”omöjliga” frågor.

Filed under: samverkan, visioner

Bibblan svarar/Bibblan guidar – förändringar

Digitala tjänster måste förändras i takt med behoven i omvärlden och när det gäller Bibblan svarar och Bibblan guidar är följande på gång:

Den mångspråkiga delen av Bibblan svarar har tyvärr inte fått särskilt många frågor under åren som gått sedan den inrättades 2011. Vi bedömer att det skulle krävas mycket stora marknadsföringsinsatser på respektive språk för att få tjänsten att nå ut så som den var tänkt. I samråd med Kungliga biblioteket har vi därför beslutat att lägga ner mångspråksdelen av Bibblan svarar, så att det framöver endast går att ställa frågor på svenska och engelska.

I gengäld sker två andra språkinriktade satsningar:

  1. Bibblan svarars svenska del kommer att utvecklas mot att svaren ska skrivas i klarspråk och att texterna, när så är möjligt, kompletteras med informationsresurser i form av bild, ljud eller film. Alla tjänstens operatörer kommer att erbjudas kompetensutveckling med denna inriktning hösten 2018. Syftet är att den svenska Bibblan svarar på sikt ska bli tillgänglig för fler – både för de med svaga kunskaper i svenska och för personer med olika former av funktionsnedsättningar.
  2. I nära samarbete med Internationella biblioteket och Libris kommer ett helt nytt projekt att starta under 2018. Arbetsnamnet är ”Bibblan guidar mångspråk” och det går ut på att leta upp och samla fria webbresurser inom olika ämnesområden – på språk där det idag finns stora behov av kompletterande kunskapsresurser. Webbresurserna kommer att katalogiseras i Libris, men även presenteras i ett annat skräddarsytt och behovsanpassat webbgränssnitt. Till att börja med kommer webbresurser på arabiska, persiska, somaliska, tigrinska, ryska och kinesiska att prioriteras, men planen är att så småningom utöka med fler språk.

Mer om bakgrunden till dessa förändringar finns att läsa i den tidigare publicerade rapporten Digitala tjänster i en mångspråkig kontext.

Hör gärna av er om ni har några frågor eller synpunkter!

nanna.ekman@malmo.se
gunilla.fors@malmo.se

Filed under: flerspråkighet, samverkan, visioner

Glöm inte bort Bibblan guidar!

 

Bibblan guidar är en samling med länkar och beskrivningar av ca 700 databaser och andra webbplatser med mycket fakta och information.

Samlingen är uppställd enligt Dewey, men du kan även gå in via ämnesordlistan eller söka i den information som finns om varje resurs.

Länkarna i Bibblan guidar kontrolleras varje månad och samlingen uppdateras kontinuerligt.

Här är några av de senaste tillskotten:

Sök i tre ordböcker på en gång: SAOL, SO, SAOB
E
n samlingsplats för språkresurser från Svenska Akademien, där du samtidigt kan söka i de tre ordböckerna SAOL, SO och SAOB.

Svenskt kvinnobiografiskt lexikon
Databas med 1000 levnadsteckningar över svenska kvinnor, som gjort betydande insatser i det svenska samhället, från medeltid till nutid.

Digitaliserat riksdagstryck 1521 -1970
Webbplats med kronologiska ingångar till 450 år av digitaliserade riksdagsdokument. Handlingarna finns tillgängliga som sökbara pdf-filer och xml-dokument. Alla dokument är även sökbara direkt i Libris.

Efterlevandeguiden    
Oberoende webbplats med samlad information, vägledning och checklistor för allt som behöver göras i samband med ett dödsfall.

Global terrorism database (GTD)
Databas som innehåller information om över 170 000 terroristrelaterade händelser i hela världen från år 1970 och framåt. Det finns många olika sökmöjligheter för att få fram statistik eller faktablad om enskilda händelser.

Gender statistics database   
Omfattande europeisk databas med genusindelad statistik, där du kan bläddra dig fram via temaområden, politikområden etc. och få fram detaljerad statistik i form av diagram eller tabeller.

Har du förslag på någon resurs som borde vara med i Bibblan guidar, så får du väldigt gärna höra av dig!

/Gunilla

Filed under: visioner, ,

En dag av kunskap och kompetens

Nu är alla de filmade föreläsningarna från operatörsdagen den 28 april redigerade och klara – och väl värda att ägna en stund åt.


Välkomna!
Per Mattson, enhetschef Digitala biblioteket, Malmö stadsbibliotek
Anna Lundén, enhetschef Nationell bibliotekssamverkan, Kungliga biblioteket


Sökning i en digital vardag
Cecilia Andersson, doktorand i biblioteks- och informationsvetenskap, Lunds universitet


Biblioteksvagten
Vera Daugaard, Bibblan svarars danska motsvarighet Biblioteksvagten


Google – och makten över informationen
Gunilla Fors, Bibblan svarar, Malmö stadsbibliotek


Statistik på scb.se
Sofia Quell och Clas Älgenäs från Statistiska centralbyrån presenterar             webbplatsen samt statistikdatabasen


Källkritik på nätet – så blir du en bättre viralgranskare
Hugo Ewald, journalist på Metro och redaktör för Viralgranskaren

Filed under: kompetensutveckling, referensarbete, referenskällor

Förbättringar i Bibblan svarar

Förra veckans strul med Bibblan svarar-sajten berodde på att webbfirman genomförde vissa uppdateringar, som nu ska vara på plats och fungera. Följande förändringar har införts:

Vi försöker filtrera skolfrågorna genom att frågeställarna har möjlighet att ange studienivå i samband med att frågan skickas in. Om frågeställaren angett studienivå så syns det i svarsformuläret (en bit ner på sidan, precis efter frågeställarens e-postadress). Förhoppningsvis ska detta underlätta besvarandet av skol- och studiefrågorna.

skolfilter

En fråga måste nu omfatta minst 4 ord. Frågor med färre ord genererar felmeddelande.

Sökningen i Svarsarkivet har förbättrats och bygger nu på s.k. ”fuzzy search”, vilket innebär att man får träff även på varianter och böjningsformer av sökorden.

Svar som uppdateras kommer att ligga kvar i den ursprungliga ordningen och inte hamna överst som tidigare.

Operatörer har nu möjlighet att markera att man är Online direkt när man loggat in.

Hör gärna av er om ni undrar över något!

/Gunilla, Sofia och Daniel

Filed under: visioner

Arkiv

Till Bibblan svarar
Till Bibblan guidar

Om bloggen

Det här är en blogg som handlar om Sveriges nationella virtuella referenstjänst Bibblan svarar. Bloggen riktar sig främst till dem som arbetar med tjänsten, men även till andra intresserade.